Motywowanie to zarażanie inspiracją do działania. To sztuka poruszania serc i umysłów ludzi, których spotykasz. Jak skutecznie pobudzać motywację płynącą z wewnątrz?

Motywowanie może być wielopoziomowym procesem. W tym artykule skupię się na jednym, według mnie najważniejszym aspekcie motywowania – na budzeniu wewnętrznej motywacji pracownika.

Pisząc o motywowaniu biorę pod uwagę głównie aspekt pracy zawodowej (motywowanie podwładnych). Mimo to, wszystko o czym piszę świetnie sprawdza się również w relacjach typowo osobistych.

Motywacja zewnętrzna

Głownym narzędziem motywowania jest wynagrodzenie. Są pieniądze, jest motywacja. Nie ma pieniędzy, nie ma motywacji. Finanse nie powinny jednak być głównym czynnikiem motywowania. Same pieniądze nie są wstanie wydobyć z pracownika tego, co najlepsze. A to jest nasz cel, motywowanie w takim stopniu, aby osoba motywowana dała z siebie wszystko.

Tradycyjne podejście do motywowania skupia się na stosowaniu nagród i kar. To motywacja płynąca z zewnątrz. Przysłowiowy kij i marchewka. Bardzo przestarzały punkt widzenia, z którym warto skończyć raz na zawsze.