Dzisiaj przedstawiam Wam artykuł gościnny autorstwa psychologa i coacha Sandry Lasek. Wpis jest o tym, w jaki sposób zmienić „błędne koło” wynikające z ograniczających przekonań w koło szczęścia.

Twoje przekonania na temat siebie i świata określają twoją rzeczywistość. Wyznaczają granice obszaru, w którym czujesz się pewnie i komfortowo.

Wszystkie zachowania i myśli, które znajdują się poza obszarem komfortu, w jakiś sposób podważają słuszność i prawdziwość twoich przekonań, a co za tym idzie budzą nieprzyjemne uczucia lęku i niepewności. Dlatego też, mówi się o ograniczającej mocy przekonań, ponieważ wszystko to, co leży poza granicami bezpiecznej i komfortowej przestrzeni stworzonej przez przekonania, jest często poza twoim zasięgiem, poza twoją rzeczywistością.

Czym zatem jest twoja rzeczywistość? Jest ona wypadkową tego, w co wierzysz i tego, co uważasz za możliwe lub niemożliwe. Jest iluzorycznym obrazem świata, który jako taki jest prawdziwy tylko dla Ciebie.

Przekonanie – opinia na twój własny temat lub na temat świata, którą uważasz za stałą i pewną, niezależna od obiektywnych informacji, jakie istnieją na dany temat. Opinia, która jest twoją prawdą o tobie i świecie.

Przykład: „Jestem nic nie warta.” <Myślę tak o sobie niezależnie od tego, co myślą inni i jakie informacje przychodzą do mnie z zewnątrz.>

Przekonania dzielą się na te, których jesteś świadomy i te, które dryfują pod powierzchnią twojej świadomości.

Te drugie są szczególnie niebezpieczne, bo często mają ogromny wpływ na twoje życie zupełnie nie dając o sobie znać. Działają w podziemiach i dowodzą twoimi porażkami, a czasem też sukcesami, jako tajni agenci lub anty-agenci. Wszystko przez to, że przekonanie tworzy oczekiwanie, które działa tak, że potwierdza „prawdziwość” danego przekonania.  W ten sposób rozpoczyna się cykl „błędnego, koła”, które z czasem działa poza naszą świadomością.

przekonanie > oczekiwanie

Przykład: „Skoro jestem nic nie warta, mężczyźni nie zwracają na mnie uwagi.” <Przekonanie „jestem nic nie warta” może stworzyć wiele różnych oczekiwań, co do tego jak będzie wyglądać moja rzeczywistość. Oczekiwanie, że mężczyźni nie będą zwracać na mnie uwagi jest jedną z takich możliwości.>