W końcu coś pozytywnego stało się w polskiej turystyce. A konkretnie stworzono coś nowego. Jakże miła to odmiana pośród ciągłych wiadomości, że znowu coś nam turystom zamknęli, że zlikwidowano kolejny szlak. Dokładnie rzecz biorąc połączono istniejącą sieć szlaków, tworząc Główny Szlak Beskidu Wyspowego- Beskidzkie Wyspy. Ciekawa to inicjatywa promująca tą jakże piękną część polskich Beskidów. Trasa liczy 320 km i łączy 55 szczytów. Pokonanie jej całej jest więc już małym wyczynem. Przemierzyłem kilka tych szczytów i polecam każdemu, bo bardzo atrakcyjna to kraina.

W celu promocji walorów Beskidu Wyspowego stworzono także odznakę turystyczną „Beskidzkie Wyspy” za przejście trasy Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego.

Odznaka „Beskidzkie Wyspy” jest przyznawana w dwóch stopniach:

1. Złota – za przejście Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w ciągu 16 dni,

2. Srebrna – za przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego w czasie nieograniczonym.

W celu udokumentowania zdobycia odznaki należy podczas wędrówki uzyskiwać potwierdzenia w terenie w postaci stempli umiesz­czonych w książeczkach służących do zdobywania Górskiej Odzna­ki Turystycznej PTTK.

Potwierdzenia mogą również służyć do zdobywania odznaki GOT PTTK na zasadach ustalonych przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Potwierdzenia o przebytej trasie można również uzyskać poprzez potwierdzenie przez przewodnika beskidzkiego lub przodownika turystyki górskiej PTTK, którzy w tym przypadku winni podać numery swoich uprawnień i dane adresowe.

(…)

Mapa Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

Mapa Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

Tagi: Beskidu Wyspowy, „Beskidzkie Wyspy”, kwaśne deszcze, szlaki turystyczne, góry.