W 2008 roku nakładem wydawnictwa „Świat Książki” ukazała się praca poświęcona ostatniemu przywódcy powstania w getcie warszawskim – Markowi Edelmanowi. Pisałem obszernie na jej temat kilka miesięcy temu. Dziś na rynku księgarskim mamy nowe, uzupełnione wydanie tej biografii pt. „Marek Edelman. Życie. Do końca”. Autorzy: Witold Bereś i Krzysztof Burnetko znów opowiadają nam fascynującą historię niezwykłego człowieka – świadka i uczestnika najważniejszych wydarzeń w XX-wiecznej historii Polski. Czynią to w sposób wyjątkowy.

Poszerzona i uzupełniona przez Autorów biografia Marka Edelmana to opasły tom liczący przeszło 700 strony tekstu. Trudno jednak, aby było inaczej. Bohater książki Beresia i Burnetko to postać wielka, jeden z najważniejszych Polaków XX stulecia. Na kilkuset stronicach mamy więc opis barwnego, trudnego, ale i niezwykłego życia człowieka, który był żołnierzem, lekarzem, opozycjonistą…

Biografia Marka Edelmana to pozycja nietypowa, to w zasadzie kompendium wiedzy o nim i jego czasach. To kronika, zapis życia człowieka, który był świadkiem i uczestnikiem wydarzeń kształtujących oblicze Polski i Europy w ubiegłym stuleciu. Autorzy opowiadają o życiu Edelmana, a jednocześnie o historii Polski. Inaczej nie można. Edelman to Polska.