„Chłopski syn, robotnik, lider związkowy, przywódca narodowej walki o wolność, prezydent (…)” – tak o Lechu Wałęsie w swojej książce pisze Jan Skórzyński. Biografia legendarnego już dziś przywódcy „Solidarności” pióra Skórzyńskiego to dobra książka, którą warto, a nawet trzeba przeczytać.

Biografia Wałęsy to chronologiczny zapis życia i działalności prezydenta RP – od czasów jego dzieciństwa aż do lat prezydentury. Całość zebrana jest w 17 rozdziałach, opatrzona przedmową Jacka Taylora – prawnika współpracującego z Wałęsą z latach 80. oraz słowem od Autora. Jest też bibliografia i indeks osób.

Skórzyński, jak sam pisze, przedstawia nam w niniejszej pracy drogę elektryka z Popowa do Belwederu. Nie jest to pełna biografia Wałęsy, bo o takiej na razie nie może być mowy – wszak bohater wciąż żyje, działa i dostarcza nowych faktów do swojego bogatego życiorysu. Książka Skórzyńskiego przedstawia natomiast najważniejsze, przełomowe wydarzenia z życia Wałęsy, kolejne etapy walki o wolność naszego kraju. Autor opisuje więc wczesny okres opozycyjnej działalności Wałęsy w latach 70., strajki lat 80., stan wojenny, porozumienia gdańskie, umowę Okrągłego Stołu, wybory z czerwca 1989 roku, utworzenie rządu Mazowieckiego i prezydenturę Wałęsy. Wskazuje na rolę Kościoła w walce o wolność Polski, ale i na wewnętrzne, frakcyjne walki w łonie samej „Solidarności” i to już w latach 80., jeszcze w „drodze po zwycięstwo”. Skupia się jednak przede wszystkim na osobie Lecha Wałęsy. Przedstawia życiorys przywódcy „Solidarności”: biedne dzieciństwo, udział w robotniczej opozycji, strajki, przywództwo związku zawodowego, nagrodę Nobla, internowanie i stan wojenny, lata w opozycji związkowej i zwycięstwo, w końcu działalność polityczną w wolnej Polsce.

Biografia Wałęsy autorstwa Skórzyńskiego ma wiele zalet i jak mawiał były prezydent „plusów dodatnich”. Przede wszystkim Autor nie unika tematów trudnych, spraw kontrowersyjnych. Skórzyński pisze o domniemanej współpracy Wałęsy z SB. W tej sprawie jest bezstronny, nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, który do dziś toczy się wokół teczek TW „Bolka”. I chwała Autorowi za to, za obiektywizm, za suche relacjonowanie faktów, a nie ich interpretację. Co więcej, Skórzyński w swojej książce opisując życie i działalność Wałęsy opiera się nie tylko na relacjach i świadectwach samego prezydenta i jego zwolenników, ale sięga również po relacje oponentów Wałęsy np.: pana Wyszkowskiego. Wykorzystuje w swojej pracy również dokumenty SB o Wałęsie pochodzące z archiwów IPN. Umożliwia to przyjrzenie się Wałęsie z wielu perspektyw, z wielu płaszczyzn. Dzięki temu obraz bohatera książki jest bardziej obiektywny, nie jest jednostronny. Nie można więc posądzać Autora o pisanie „pod założoną z góry tezę”, o napisanie hagiografii Wałęsy. Nic z tych rzeczy.

Tagi: Lech Wałęsa, biografia, Jan Skórzyński.