Można wyróżnić pięć rzeczy, o których należy bezwzględnie wiedzieć, chcąc uniknąć wszelkich kłopotów, w tym związanych z ubezpieczeniem. Posiadanie samochodu wiąże się z koniecznością pamiętania o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Każdy pojazd zarejestrowany na terytorium Polski powinien posiadać ważną polisę OC, a jej brak grozi właścicielowi poważnymi konsekwencjami finansowymi. Warto więc przyjrzeć się nieco dokładniej temu zagadnieniu.

Po pierwsze należy zapewnić ciągłość ubezpieczenia. Nabywając pojazd trzeba więc zadbać o to, aby polisa OC zachowała swoją ważność, niedopuszczalny jest nawet jednodniowy okres, w którym samochód pozostawałby bez ubezpieczenia. Nawet wtedy, gdy auto stoi nieużywane w garażu, jeśli tylko jest zarejestrowane, powinno posiadać ważną polisę.

Po drugie trzeba mieć świadomość, że ochroną ubezpieczeniową są objęte jedynie szkody wyrządzone osobom trzecim i ich mieniu. W żadnym wypadku nie można liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie, jeśli uszkodzony zostanie pojazd sprawcy wypadku, bądź kolizji drogowej. Tak samo w przypadku kradzieży samochodu lub jego uszkodzenia przez nieznanych sprawców, nawet wówczas, gdy właściciel auta nie ponosi winy za zaistniały fakt, nie będzie mógł liczyć na odszkodowanie. Aby zapewnić sobie taką ochronę, należałoby wykupić dobrowolne ubezpieczenie autocasco.

Po trzecie trzeba wiedzieć, że polisa OC podąża za samochodem, a nie jej właścicielem. Sprzedając pojazd, zostaje jednocześnie przekazane ubezpieczenie OC, a wraz z nim wszelkie prawa oraz obowiązki, które wynikają z umowy ubezpieczenia.