Wiem, było już kiedyś o odpadach lamp fluorescencyjnych. O recyklingu świetlówek i odzysku rtęci. Jednak postanowiłem zająć się tym tematem nieco szerzej. Nie ograniczać się tylko i wyłącznie do jednej technologii.

Świetlówki – dlaczego znowu o odpadach lamp?

Właśnie, dlaczego? Postaram się pokazać temat szerzej i tym razem dużo dokładniej. Zwłaszcza, że temat jest w pewnym sensie niszowy. Przekonałem się o tym w trakcie pisania mojej pracy inżynierskiej. O ile w kwestii odpadów komunalnych dużo materiałów, badań i analiz jest publikowanych to w przypadku świetlówek oraz ich zagospodarowania pojemność internetowej bibliografii kurczy się diametralnie.

Nie jest też tak, że o lampach fluorescencyjnych internet zupełnie milczy. Coś tam można znaleźć, jednak w większości są to materiały z serii tzw. „straszaków”, które przedstawiają problem świetlówek, zwłaszcza zawartej w nich rtęci, w taki sposób jakby zaraz miał się wydarzyć „rtęciowo-odpadowo-świetlówkowy” armagedon. Mimo wszystko, jeśli chcielibyśmy zrozumieć z czym zmaga się gospodarka odpadami zużytych lamp fluorescencyjnych jest to w pewnym sensie dobry punkt wyjścia.

Odpady lamp fluorescencyjnych – wstęp do świetlówek

Skąd wzięły się świetlówki w strumieniu odpadów? Wszyscy pewnie słyszeliście o wycofywanych żarówkach. O tym, że grzeją bardziej niż świecą i o tym, że to może być przyczyną powiększającej się dziury ozonowej i wzrastającego efektu cieplarnianego. Są różne teorie na ten temat. Jedną z tych złowieszczych jest poniższy film – długi bo długi. Żeby kogoś wystraszyć solidnie trzeba straszyć długo. Jednak trochę racji w nim jest więc dla ambitnych zamieszczam i myślę, że to dobre wprowadzenie do dalszych części serii o świetlówkach. Z punktu widzenia gospodarki odpadami wygląda to tak, że w strumieniu ZSEE lampy fluorescencyjne wyparły świetlówki i pojawiają się już coraz częściej z przyczyn poza „odpadowych”. W niedługim czasie ilość świetlówek w strumieniu jeszcze bardziej się zwiększy a to za sprawą wypierania lamp fluorescencyjnych przez inne źródła światła – przede wszystkim przez tzw. LEDy. Problem właściwego zagospodarowania świetlówek oraz zawartej w nich rtęci w najbliższych latach będzie miał kluczowe znaczenie.

Tagi: świetlówki, LEDy, oświetlenie, odpady fluorescencyjne, żarówki.