Skończyłem właśnie lekturę bardzo interesującej książki, której chciałbym dziś poświęcić kilka słów. Warto sięgnąć po pracę prof. Mariusza Wołosa pt. „O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym”. Nie będzie to czas stracony. Dlaczego?

To pierwsza w Polsce tak wyczerpująca i kompleksowa praca poświęcona sowieckiej dyplomacji i jej działań w naszym kraju w okresie kryzysu politycznego w Polsce w latach 1925-1926. Czy zastanawialiście się Państwo kiedykolwiek, jak działała sowiecka dyplomacja i wywiad w Polsce w latach 20. ubiegłego stulecia? Co wiedzieli Sowieci o Polsce, polskim rządzie, naszych politykach i ich planach? Czy trwała wówczas dyplomatyczna rozgrywka pomiędzy Sowietami i Polakami? Jaka była jej stawka? Zagadnienia to fascynujące, mało znane, nawet tajemnicze. Poruszył je w swojej pracy prof. Mariusz Wołos. Spod jego pióra wyszła arcyciekawa książka o kulisach dyplomatycznych rozgrywek toczących się w Warszawie w 1925 i 1926 roku, o „grze wywiadów” polskiego i sowieckiego i o wielu innych, mało znanych i tajemniczych faktach.

Profesor Mariusz Wołos jest najbardziej kompetentny, aby przedstawić tę historię czytelnikom. To świetny historyk i profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Instytutu Historii PAN i kilku prestiżowych towarzystw historycznych. Przez wiele lat był dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Moskwie i przedstawicielem PAN przy rosyjskiej Akademii Nauk. Doskonale poznał historię Rosji, spędził wiele godzin w tamtejszych bibliotekach i archiwach, zebrał ogromny materiał źródłowy dotyczący poruszanego w książce tematu, materiał, co warto podkreślić, dotychczas w Polsce nieznany. W oparciu m.in. o te dokumenty prof. Wołos napisał książkę o tym, jak Sowieci postrzegali nasz kraj i naszych przywódców politycznych w okresie zamachu majowego w 1926 roku, o tym ile i co wiedzieli na temat polskiej polityki, stosunków wewnętrznych w naszym kraju, jak zdobywali informacje, jaką wiedzą na temat Polski dysponowali i jakie mieli plany wobec naszego kraju. Oto jest temat tej książki.

Autor przedstawia wydarzenia rozgrywające się w Polsce od jesieni 1925 do końca 1926 roku wraz z zamachem majowym, ale z perspektywy sowieckiej dyplomacji. Prezentuje punkt widzenia sowieckich dyplomatów przebywających w „połpredstwie” w Warszawie i… w Berlinie. To bardzo ciekawe spojrzenie na zamach majowy przez polskich historyków już dokładnie i na wszelkie możliwe sposoby opisany i przeanalizowany. Nowe w tej pracy jest właśnie to, że możemy przyjrzeć się zamachowi majowemu oraz roli jaką w nim odegrali poszczególni polscy politycy, oczyma sowieckiego przedstawicielstwa w Warszawie.

Tagi: zamach majowy, Piłsudski, Dmowski, Warszawa, politycy.