Czym są ekstrawersja i neurotyzm? Pojęciem neurotyzmu posługiwał się Hans Eysenck, jeden z najczęściej cytowanych psychologów XX wieku, twórca tzw. „teorii trójczynnikowej”.

Eysenck tworząc swoją teorię słynną teorię, wyróżnił trzy wymiary osobowości: ekstrawersję, wspomniany neurotyzm i psychotyczność. Ekstrawertycy to ludzie towarzyscy, otwarci, aktywni, asertywni, beztroscy, śmiali, czasem wybuchowi. Przeciwieństwem ekstrawertyzmu jest introwersja (unikanie kontaktów, wycofanie, umiłowanie samotności), ale czym jest neurotyzm?

Neurotyzm to wymiar opisujący ludzi lękliwych, depresyjnych z natury, z niezbyt wysoką samooceną, niezwykle emocjonalnych, płochliwych i często spiętych. Ekstrawersja i neurotyzm to konstrukty uniwersalne. Badania potwierdziły, że mogą opisywać każdego człowieka, niezależnie od kultury, w której się urodził i został wychowany. Przeciwieństwem neurotyzmu jest zrównoważenie emocjonalne, jednak czym są uwarunkowane nasze cechy osobowości? Od czego zależy czyjś neurotyzm lub czyjaś ekstrawersja? Dlaczego niektórzy ludzie są pełni zapału, energii, a inny widzą świat w ciemnych barwach?

Eysenck wykazał, że osoby ekstrawertywne od introwertywnych różnią pod względem aktywności korowych struktur mózgu. Liczne badania EEG (elektroencefalografia) wykazały, że zapis fal alfa i potencjałów wywołanych jest różny w zależności od dominującego czynnika osobowości: ekstrawersji czy introwersji. Ekstrawertycy charakteryzują się niższym pobudzeniem w korze mózgu, dlatego poszukują stymulacji w otoczeniu, często podejmują ryzykowne decyzje, „kochają życie” i czerpią z niego jak najwięcej. Bogate otoczenie pobudza ich mózg, dzięki temu działają na optymalnym dla siebie poziomie.

Okazało się, że znalezienie źródła neurotyzmu nie jest jednak łatwe. Pomijając fakt wpływu genów (i środowiska) nie stwierdzono jednoznacznego podłoża neurobiologicznego. Eysenck twierdził, że neurotyzm wynika z pobudzenia struktur układu limbicznego w mózgu (ogólnie odpowiadającego za emocje), jednak badania nie potwierdziły jego hipotezy.

Tagi: ekstrawertyk, introwertyk, neurotyzm, osobowość.