Mózgu nie można poznać tylko z jednej strony. Objąć jego działanie rzutem oka z lotu ptaka, a następnie dedukować o mechanizmach tego działania starają się psycholodzy. Takie spojrzenie holistyczne jest bardzo ważne, zwłaszcza, gdy brakuje metod badania naukowego.

Neurobiolodzy preferują podejście redukcjonistyczne – najpierw poznają mechanizmy wewnątrz komórek nerwowych, potem metody porozumiewania się tych komórek, działania całych ich sieci i systemów, aby w drodze indukcji pojąć mechanizmy zachowania.

Psycholog postępuje tak, jak badacz gór wsiadający do samolotu – ogląda całe góry, ale nie widzi szczegółów. Neurobiolog postępuje jak badacz, który żmudnie wspina się po stoku, podnosi każdy kamień, opisuje każdą roślinkę, aby wreszcie po wyjściu na szczyt zlepić z tych szczegółów obraz całościowy