Miłość – typowo ludzkie uczucie, podobnie jak inne emocje jest zdeterminowane przez specyficzną mieszankę hormonów naszego organizmu. Oprócz podłoża biologicznego, miłość i jej okazywanie są uwarunkowane przez różnego rodzaju wzorce moralne.

W zależności od kręgu kulturowego możemy spotkać się z monogamią lub poligamią, która jest ogólnym określeniem związków więcej niż dwóch osób. Małżeństwo jednego mężczyzny z wieloma kobietami nazywamy poligynią, a jednej kobiety z wieloma mężczyznami poliandrią. Wszystkie wcześniej wymienione typy związków występują także w świecie zwierząt. Pomijając owe kulturowe uwarunkowania możemy zadać sobie pytanie, czy z biologicznego punktu widzenia człowiek rzeczywiście jest monogamiczny?

W odpowiedzi na to pytanie zebrano wiele różnorodnych danych, które bywają sprzeczne. Okazuje się, że człowiek łączy w sobie cechy poli i monogamiczne. Porównując nas do świata zwierząt, ssaki całkowicie monogamiczne charakteryzują się szeregiem specyficznych cech. Przede wszystkim samice i samce danych gatunków nie różnią się wzrostem ani siłą. Ponadto samce nie rywalizują o samice. U człowieka wyróżniamy szereg różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Tagi: miłość, hormony, emocje, uczucia.