Wystąpili: Gottfried Wilhelm Leibniz, Osoba 1 i Osoba 2.

Gotfryd pojawił się w naszym komiksie już wcześniej, w odcinku, w którym to podróżował w celu znalezienia najlepszego z możliwych światów. W wyniku długiej filozoficznej podróży okazało się, że to nasz świat jest najlepszy z możliwych. Rozważania Leibniza doprowadziły go też do innego wniosku: świat w całości jest zbudowany z oddzielnych monad. Dokładnie czym są te monady trudno powiedzieć. Wiadomo natomiast tyle, że każda z nich zawiera w sobie całą prawdę świata, swoją przyszłość i przeszłość. W czasie swojego trwania monada realizuje po prostu zakodowany w niej przez stwórcę plan. Plan ten jest częścią większego doskonałego planu dotyczącego całego świata, a jako taki nie ulega modyfikacji, żadnej najmniejszej nawet zmianie.

Tak sformułowana teza o monadach nieuchronnie prowadzić musi do wniosku, że właściwie monady nie wchodzą ze sobą w żadne interakcje. Każda istnieje realizując swój z góry zapisany plan.