Wystąpili: David Hume, Karol Marks, Fryderyk Nietzsche.

Ekspert, to według słownika języka polskiego osoba uznawana za autorytet w jakiejś dziedzinie lub specjalista powołany do wydania orzeczenia w sprawach spornych. Ze sprawami spornymi mamy często do czynienia w sądzie i wówczas sędzia zamawia opinię u ekspertów i na jej podstawie wydaje osąd, zasądza karę, uznaje kogoś niewinnym. Ale skąd sędzia wie, kto jest, a kto nie jest ekspertem w danej dziedzinie? Jak sędzia może to rozstrzygnąć, skoro sam nie ma zbyt rozległej wiedzy w danej dziedzinie? Sędzia może, przyjąć za dobrą monetę pierwszą z przytoczonych definicji i powołać biegłego, który „jest uznany za autorytet w danej dziedzinie”.

Tagi: David Hume, Karol Marks, Fryderyk Nietzsche, konferencja, autorytet.