Gdy byłem młodszy chciałem zostać piłkarzem lub koszykarzem. Jedni marzą o karierze lekarza, finansisty, strażaka, sportowca, muzyka… ja chce być kapitalistą:).

Kim jest kapitalista? Kapitalista to osoba utrzymująca się z kapitału. To ktoś kto inwestuje swój kapitał, ponosi ryzyko, uzyskując w zamian zysk z inwestycji. Mogą to być dywidendy, będące udziałem w zysku posiadanej spółki. Mogą to być odsetki od lokat, bądź obligacji. Cała zabawa polega na tym, by dochód ten pozwolił żyć na zakładanym poziomie. Dochód musi być na tyle duży, bym mógł z jego wykorzystaniem kupić jedzenie, zapłacić rachunki, pojechać na wycieczkę itd. Aby być kapitalistą potrzebny jest więc taki kapitał, który pozwoli uzyskać dochód na odpowiednio wysokim poziomie.

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Aby dochód uzyskiwany z kapitału był wysoki, a ryzyko ograniczone, kapitał również musi być wysoki. Aby zrealizować moje zamierzenia muszę więc ten kapitał zgromadzić. W jaki sposób? Poprzez oszczędności!