Zmienia się świat, w którym żyjemy, więc zmieniamy się także my sami. Adaptacja do otaczającego środowiska to jedna z podstawowych, wrodzonych umiejętności każdego z nas. Jaki jest współczesny człowiek stechnicyzowanej kultury?

Zmiany, wielorakość i możliwość wyboru

Właśnie to oferuje nam teraźniejszy świat. Skończyły się czasy względnej stałości, jednostajnego życia, ludzie nieustannie poszukują zmiany. Dlaczego?

Nowoczesne komunikatory, portale i przede wszystkim kultura popularna związana z mediami i telewizją są przyczynami zjawiska nazywanego nasycaniem Ja. Ponadto nasza osobowość przestaje być stałym, spójnym odzwierciedleniem własnej osoby, nasze Ja (luźny zbiór przekonań o sobie) staje się wielorakie.

Co to znaczy? Jakie niesie konsekwencje?

Obecnie nasze otoczenie jest tak zróżnicowane, że my sami nie możemy być całkowicie spójni. W przeszłości przeciętny człowiek wiódł ustabilizowane życie, otaczały go te same znajome twarze, oprócz tego nie miał zbyt wielu możliwości wyboru. Często pochodzenie determinowało naszą przyszłość, a my niewiele mogliśmy zmienić. Obecnie zróżnicowanie Ja jest właściwie niezbędne do normalnego funkcjonowania. Tacy ludzie lepiej radzą sobie ze stresem, a alternatywne wizje samego siebie pozwalają na szybką zmianę planów i przekwalifikowanie. Młodzi ludzie lubią zmieniać pracę, poszukiwać czegoś lepszego, w przeciwieństwie do starszych pokoleń, które często były przywiązane do jednej firmy. Ponadto, gdy coś nam w życiu nie wychodzi (np. studia geograficzne okazały się pomyłką), zastanawiamy się nad alternatywą własnego Ja. W czym jeszcze jestem dobry? Humanista lubiący biologię, wniosek: zmieniam studia na neurobiopsychologię. Taka umiejętność pozwala utrzymać „homeostazę psychologiczną” , samoocenę i przede wszystkim dobre samopoczucie i poczucie sensu.

Oprócz tego współczesny postmodernista to człowiek o wysokiej złożoności poznawczej i behawioralnej. Odchodzi się od sztywnych poglądów czy przyzwyczajeń kulturowych, np. kobieta biorąca ślub w trampkach wzbudziłaby oburzenie raczej u starszych gości weselnych. Nie można zapomnieć o ewolucji kontaktów społecznych. Większość z nas zawiera dużo różnorodnych znajomości, co jednak nie znaczy, że rasowi samotnicy wyginęli. Ważny jest także globalnie ukierunkowany światopogląd. Erazmus, wakacyjna praca w Anglii, koledzy w Hiszpanii, podróżnicze spotkania i czytanie blogów czy oglądanie National Geographic sprawia, że chcemy zwiedzać świat. Warto dodać, że dzięki temu stajemy się bardziej otwarci i tolerancyjni, przezwyciężamy przyzwyczajenia rodzimej kultury. Ponadto przeciętny współczesny człowiek lubi się pośmiać, ironia, satyra i parodia to coś, co go odpręża. Faktem jest, że wszelkiego rodzaju kabarety, serialowe komedie, często absurdalne, są chętnie oglądane.

Tagi: ludzie, opinie, społeczeństwo, zmiany, cechy.