Rysunek satyryczny przedstawia „Humor szkoleniowy”.