Wystąpili: David Hume, Naukowiec.

W nauce chodzi o pewność, przynajmniej tak byśmy chcieli. Tymczasem okazuje się, że pewność to towar bardzo deficytowy, w szczególności w naukach społecznych. Weźmy takich psychologów, ci nieustannie igrają z przypadkiem. Na podstawie przeprowadzonych badań i po dokonaniu stosownych obliczeń, są oni w stanie stwierdzić jedynie z 95% pewnością, że zaobserwowana prawidłowość nie była przypadkowa. Ta prawidłowość potem staje się podstawą jakiegoś twierdzenia, twierdzenie staje się częścią jakiejś teorii, a wielość teorii składa się na wiedzę psychologiczną. Tym samym, nieco sprawę upraszczając, można stwierdzić, że z prawdopodobieństwem 5% cała wiedza psychologiczna to zbiór zdań fałszywych.