Co powoduje, że jesteśmy za PO, PiS czy SLD, albo za Ruchem Poparcia Palikota? Myśliciele zajmujący się życiem społecznym, tacy jak Marx czy Mannheim, uważali, że byt określa świadomość, czyli że nasze poglądy i ideologie kształtuje społeczeństwo.

Jednakże mają one też swe korzenie we wrodzonych, determinowanych biologicznie i genetycznie predyspozycjach i osobowości. Badania na bliźniętach prowadzone przez Alforda, Funka i Hibbinga w 2005 roku wskazały, że czynniki genetyczne odpowiadają tak za kierunek (liberalny czy konserwatywny) jak i siłę przekonań politycznych.

vetulani.wordpress.com

Już Hipokrates uważał, że nasz temperament, (a z nim skłonności polityczne) zależy od materialnych czynników cielesnych, a mianowicie czterech fluidów. W zależności od tego, który – krew, flegma, żółć żółta czy żółć czarna – przeważa, osoba będzie sangwinikiem, flegmatykiem, cholerykiem czy melancholikiem (zdjęcie).