San Leon Energy to spółka zajmującą się wydobyciem ropy i gazu. W Polsce prowadzi próbne odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego, czy znalazła?

Wszystko wskazuje na to że tak. Spółka, 23 stycznia, podała informacje, że osiągnęła wszystkie zamierzone cele w odwiercie w miejscowości Lewino (odwiert Lewino-1G2) na Pomorzu. Znaleziono sposób na prawidłowe prowadzenie odwiertów oraz stwierdzono ilość gazu pozwalającą na wydobycie komercyjne. Następnym krokiem w odwiercie Lewino ma być odwiert poziomy o długości 1,5 tys. metrów, który zwiększy ilość wydobywanego gazu.

Odwiert nie jest jeszcze w pełni oczyszczony a już wypływa z niego od około 1270 do 1700 m3 gazu dziennie.

Tagi: gaz łupkowy, ropa, gaz, wydobycie, odwiert.