Wystąpili: Arystoteles, Platon i forma sokratejska.

Kiedy Arystoteles zastanawiał się nad tym, jak funkcjonuje świat, jak to się dzieje, że otaczająca nas rzeczywistość składa się z różnych przedmiotów, roślin, zwierząt, uznał, że dzieje się to za sprawą materii i formy. Według filozofa forma jest niezmienna, jest czymś stałym. Każdy przedmiot, roślina, zwierzę, a nawet człowiek dąży do urzeczywistnienia swojej formy. Krzesło ma być krzesłem, pies – psem, człowiek- człowiekiem. Forma to najdoskonalszy wzorzec, przepis na stanie się tym czym przedmiot ma się stać.

Skąd się zatem bierze zmiana, skąd niedoskonałość, krzesło bez nogi, pies który nie szczeka? Ano z faktu, że materia jest niedoskonałym budulcem i ta niedoskonałość uniemożliwia pełną realizację formy.