Powiedzcie sami, Drodzy Czytelnicy, czy doprawdy entuzjazm Jana Pawła nie jest uzasadniony? Jak twierdził filozof, człowiek jest istotą wolną w tym sensie, że wszystko, co robi, robi z własnej woli i na własny rachunek.

Zgodnie z poglądem Sartre’a nic ani nikt nie określa ani nie definiuje kim jest człowiek: nie ma boga ani żadnej innej nad- czy poza- ludzkiej siły, która mogłaby narzucić człowiekowi jakąś formę, określić jego istotę. Człowiek sam siebie definiuje i określa w działaniu, dzięki temu, że podejmuje określone decyzje.

Ale czy takie stawianie sprawy nie budzi w nas odrobiny niepokoju?

Tagi: filozofia, filozof, Fryderyk Nietzsche, Jan Paweł Sartre.