Uzależnienie i współuzależnienie. Najtrudniejsza ponoć do uzdrowienia konfiguracja: matka i syn. Ojciec zmarł przed wejściem dzieci w pełnoletność, jeden z synów, niezwykle przedsiębiorczy i zapracowany, wiele lat temu opuścił dom. Pozostał drugi. Również pracowity, ale zawsze w cieniu pierwszego, który był największą dumą rodziny. Różnica między ich pracą polegała na tym, że o ile ten od sukcesów, dokonywał rzeczy spektakularnych, ale służących głównie jemu i jego karierze, ten drugi zajmował się pracami przyziemnymi, ale służącymi matce: działka, remonty mieszkania. To było kiedyś…, tak dawno, że już chyba każdy zapomniał.

Matka była świadkiem przechodzenia przez wszystkie szczeble alkoholizmu u niedocenianego syna. Najpierw upijał się okazjonalnie, potem weekendowo, by w tym osiągnąć na kilka lat pewną regularność i pozorną stabilizację. Taką, określaną w małych miasteczkach, jako „lubi wypić, jak każdy, ale dobry z niego chłopak, co to zarobi na siebie, pomoże matce i ma tylko tę słabość, że czasem przeholuje z alkoholem”. Pozorną, bo uzależnienie ma ZAWSZE charakter postępujący. W każdym razie na początku, nie miał NIC z Januszka- to raczej on pomagał matce.

Ci, którym się wydaje, że już o tym u mnie czytali, mają rację. Tak, opisywałem tych ludzi już wiele razy, jednak zawsze jest coś do dodania. Tym razem chcę zaproponować, byście swoją wyobraźnią uruchomili wszystkie zmysły, by nie tylko zdawać sobie sprawę z uczuć, jakie wywołuje ten opis, ale byście zobaczyli ten dom i poczuli jego zapach. Historię zakończyłem w momencie, gdy uzależniony czterdziestolatek znalazł się całkowicie na garnuchu matki: nie jest w stanie utrzymać się w żadnej pracy, nawet jako parobek. Ma wszelkie objawy fazy przewlekłej uzależnienia z padaczkami alkoholowymi i delirium tremens. W ciągach nie funkcjonują jego zwieracze, a na skutek zaburzeń równowagi i ostrych halucynacji, często jest poważnie poraniony. Matka daje synowi jeść, leczy go, wszystko pierze, myje, czyści,…, wejdźmy zresztą do ich domu!

Tagi: uzależnienie, współuzależnienie, matka, syn, alkohol.