Jeśli przejrzymy dobry ranking lokat, zauważymy, że często proponuje się tak zwane lokaty rentierskie. Czym jednak one są i jakie są różnice oraz podobieństwa pomiędzy nimi, a tradycyjnymi lokatami terminowymi? Na to pytanie warto znać odpowiedź, bo przecież szeroki wachlarz ofert bankowych przekłada się na możność wyłonienia zeń tej dla nas idealnej, ale aby tak się stało, konieczna jest wiedza na poziomie podstawowym.

I tak oto, podobieństwa i różnice pomiędzy tradycyjnymi lokatami terminowymi a lokatami rentierskimi, przedstawiają się następująco: Po pierwsze, zarówno pierwsza jak i druga z nich jest zakładana na ustalony w umowie czas, aczkolwiek trzeba pamiętać, że najlepsze lokaty rentierskie mają zazwyczaj charakter długoterminowy, bowiem zakłada się je na dwanaście, dwadzieścia cztery, lub nawet trzydzieści sześć miesięcy. Po drugie, każdy ranking lokat bankowych jednoznacznie potwierdza, że depozyty rentierskie cechują się niższym oprocentowaniem, aniżeli depozyty tradycyjne, co potwierdza jego średni przedział, wahający się od czterech do sześciu procent.