Zdaniem amerykańskiego naukowca realizującego projekt zwany „Clio”, to wcale nie rolnictwo stało u źródeł wielkich cywilizacji.

Rozwój Internetu i ogromnych struktur informacyjnych sprawił, że ludzie zaczęli gromadzić ogromne ilości, do tej pory rozproszonych danych. Nic więc w tym zaskakującego, że wkrótce znalazły się osoby zainteresowane przetwarzaniem tych informacji i analizowaniem uzyskanych rezultatów. Jedną z takich osób jest profesor Peter Turchin z Uniwersytetu Connecticut, który stworzył transdyscyplinarny zespół naukowców, zajmujących się poszukiwaniem zależności między różnymi etapami w historii. Celem jest przewidywanie przyszłości, ale ostatnio prof. Turcin podał do wiadomości jeden z zaskakujących rezultatów swoich badań, który dotyczy… przeszłości.

Według Turcina dotychczasowe teorie na temat rozwoju cywilizacji zakładały błędny pogląd jakoby źródłem rozwoju bardziej złożonych społeczeństw nie było wcale pokojowe tworzenie się pierwszych rolniczych wspólnot, ale wojny i rywalizacja pomiędzy poszczególnymi wspólnotami.

Metoda stosowana przez członków projektu Clio polegała na przetestowaniu dwóch różnych teorii, na podstawie których stworzono dwa modele matematyczne.

Tagi: cywilizacja, „Clio”.