W XX wieku stworzono metodę pomiaru poziomu inteligencji, zwaną testami inteligencji. Przez dziesiątki lat były przyczyną wielu dyskusji i kontrowersji, bo czy możemy mieć pewność, że są rzetelne i obiektywne? Czy wynik testu rzeczywiście wskazuje na odpowiedni poziom IQ, czy może jest tylko jego dużym przybliżeniem?

W czasach historycznych, ale wcale nie tak odległych, ludzie w większości państw, także w Polsce, mieli ograniczone możliwości rozwoju, a to kim będą było najczęściej zdeterminowane miejscem i klasą, w jakiej zostali urodzeni. Obecnie jest inaczej, teoretycznie każdy jest kowalem własnego losu. Badania pokazują, że naukowcy są w stanie określić, które czynniki wpływają na powodzenie w naszym życiu. Dawniej sądzono, że jest to głównie inteligencja, ale obecnie uważa się, że najważniejszy jest poziom wykształcenia. Wbrew pozorom te pojęcia nie oznaczają tego samego. Ktoś może być inteligentny, ale przez własne lenistwo, zaniechanie czy nieprzychylny zbieg okoliczności, nie dotrzeć na odpowiedni szczebel edukacji, który mógłby z łatwością osiągnąć. Niemniej jednak inteligencja to ważny i znaczący predyktor, czyli czynnik przewidujący powodzenie życiowe.
Co uznajemy za powodzenie życiowe?

Wysoki poziom materialny, sukces zawodowy, np. wykonywanie zawodu cieszącego się dużym prestiżem, ale także ogólne zadowolenie z życia. Poczucia realizacji wytyczonych przez siebie planów.

Inteligencja to jednak nie jedyny predyktor powodzenia życiowego. Oprócz niej często wymienia się dostosowanie emocjonalne i społeczne i przede wszystkim odpowiednio wysoką motywację (najlepiej wewnętrzną, czyli taką, która występuje nas w naturalnie i jest niewymuszona żadną presją).

Tagi: inteligencja, powodzenie życiowe, sukces zawodowy.