Równanie sygnowane nazwiskiem Franka Drake’a ma dość szczególny charakter. W porównaniu do słynnych równań Schrödingera, Maxwella, Einsteina i tak dalej, wydaje się ono jakby mniej… ścisłe. Ubiera jedynie w matematyczną szatę dość luźny problem, zaprzątający częściej uwagę fantastów niż naukowców: ile obcych cywilizacji może zamieszkiwać naszą galaktykę?

Powód nieścisłości równania jest oczywisty. Poza pierwszymi dwoma, może trzema członami, współczesna wiedza jest zdecydowanie zbyt płytka aby podstawić pod wzór realistyczne dane. Od czasu pierwszego przedstawienia równania Drake’a niewiele się w tej kwestii zmieniło. Wciąż, jedyne czym dysponujemy to szacunki, uogólnienia lub kompletne niewiadome, powodujące że żadnego, nawet absurdalnego z pozoru wyniku, nie można uznać za mniej poprawny od pozostałych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyśmy i my zabawili się w spekulacje. Przyjrzyjmy się kolejnym członom równania.

Pierwsza informacja jakiej potrzebujemy, to częstotliwość narodzin gwiazd w galaktyce. Przyjmuje się, że w obłokach molekularnych wykluwa się przynajmniej jedna gwiazda rocznie – a średnia może wynosić znacznie więcej. Spośród tej liczby, interesują nas jednak tylko te gwiazdy, które zdołają zapewnić stabilny byt żywym organizmom. Najlepsze są obiekty podobne Słońcu – umiarkowanie jasne i duże. Warunku nie spełniają natomiast gwiazdy najmasywniejsze, których żywot kończy się szybko i gwałtownie, nie dając życiu czasu na rozwinięte procesy ewolucyjne. Równie nieatrakcyjne wydają się wszelkie gwiazdy powstające w pobliżu galaktycznego centrum i innych źródeł silnego promieniowania.

Optymistycznie: Co roku powstaje kilka gwiazd. Spoglądając na bliskie sąsiedztwo Słońca, nawet 1/4 mogłaby stanowić paliwo dla powstania życia. Przyjmijmy więc, że co najmniej raz na rok rodzi się odpowiednia gwiazda – 1.

Pesymistycznie: Po kilku miliardach lat istnienia Drogi Mlecznej procesy gwiazdotwórcze są coraz rzadsze, jednak nadal zdolne do produkcji jednej gwiazdy rocznie. Stosując najbardziej rygorystyczne kryteria, do utrzymania życia nadawać się będzie około jedna dziesiąta z nich – 0.10.

TAGI: Słońce, obce cywilizacje, galaktyka, Frank Drake, gwiazda.