Twórczość to dosyć szerokie pojęcie, obejmujące całą gamę różnych zachowań. Człowiek jako niezwykle skomplikowana istota potrafi tworzyć wyobrażenia i sztukę, ponadto posiada zdolności logicznego i matematycznego myślenia. Faktem jest, że wybitne osiągnięcia nie są domeną wszystkich, ale raczej wybranych jednostek, które swoim talentem wybiły się ponad innych. Mimo to każdy z nas jest w jakimś sensie twórczy, kreatywny i przede wszystkim potrafi kreować wyobrażenia.

Skąd biorą się wyobrażenia?

Najnowsze badania nad biologiczną genezą wyobrażeń pokazują, że za ich powstawanie odpowiada duży obszar mózgowy, nazywany po prostu „psychicznym obszarem roboczym”, który tworzą rozległe sieci neuronowe. To właśnie ten obszar mózgu pozwala nam manipulować pojęciami, symbolami itd. Alex Schlegel uważa, że to odkrycie może jeszcze nie jest przełomowe, daje jednak szansę na dalsze, ciekawe badania. Być może poznanie mechanizmu powstawania wyobrażeń pozwoli na unowocześnienie współczesnych technologii, już i tak dosyć zaawansowanych.

W eksperymencie badano 15 ochotników, którzy zostali poproszeni o wyobrażenie sobie specyficznych kształtów czy obiektów. Ich zadaniem była odpowiednia manipulacja wyabstrahowanymi obrazami, musieli je łączyć w skomplikowane figury lub rozdzielać i wyobrażać sobie poszczególne kształty jako odseparowane od innych. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) pokazało, że aktywność mózgów badanych koncentrowała się zarówno na obszarach korowych jak i podkorowych, ograniczała się głównie do wspomnianego wcześniej „psychicznego obszaru roboczego”.

Kto jest twórczy?

Twórczość dla dorosłego człowieka jest tym samym, czym zabawa dla małego dziecka. Tworzenie to proces, w którym nadajemy obiektowi pewną formę i określony kształt. Jest związany z pozytywnymi emocjami, to znaczy, że odpowiada za wzmożone wydzielanie dopaminy, która odpowiada za pozytywne skojarzenia (w zakręcie obręczy). Dzięki temu twórczość podnosi naszą elastyczność poznawczą, ułatwia albo umożliwia przyjmowanie różnych, często odmiennych punktów widzenia, co przekłada się na kreatywność.

Tagi: kreatywność, tworzenie, wyobrażenia.