Amos Oz jest izraelskim pisarzem, uznawanym za jednego z głównych kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. Muszę się pochwalić, że posiadam wyjątkowy egzemplarz „Wśród swoich”, bo z autografem autora.

Jak wygląda życie w Utopii – o tym właśnie mówi zbiór ośmiu opowiadań Amosa Oza. Kibuc miał być idealnym światem. Miejscem, gdzie żyją ludzie w komunie, bez własności, pracujący dla dobra całej społeczności. Przestrzenią, gdzie syjonistyczni pionierzy chcieli stworzyć nowego człowieka i nowe społeczeństwo. Ideą równie piękną, co naiwną oraz niemożliwą do spełnienia.

Akcja opowieści rozgrywa się pod koniec lat pięćdziesiątych. W miejscu bliskim autorowi, który młodość i dojrzałość spędził w kibucu. Opisywana w książce społeczność pozornie funkcjonuje idealnie. Jednak wystarczy przyjrzeć się jej bliżej, by zobaczyć pęknięcia. Bohaterowie żyją razem, ale jednocześnie są bardzo samotni. Kolektyw dał im poczucie ładu i porządku, ale nie ma tu miejsca na indywidualizm, czy własne zdanie. Należy podporządkować się dla dobra grupy.