Pisząc o muzyce RPA, nie można nie wspomnieć o jeszcze jednym twórcy, który na dobre wrył się w historie muzyki tego kraju. To Johnny Clegg, biały człowiek tworzący afrykańska muzykę – z korzeniami w Wielkiej Brytanii, na Litwie a nawet w Polsce.

Już jako młody chłopak interesował się kulturą zuluską, w 1969 roku wraz z zuluskim muzykiem Sipho Mchunu założył pierwszy mieszany zespół – Juluka. Ponieważ było to wtedy niezgodne z prawem, jego muzyka nie była odtwarzana w mediach RPA – rozgłos zdobywał wiec jedynie koncertując i rozprowadzając albumy.

Zespół wydal 9 płyt, ale rozpadł się w 1986 roku (choć później już w roku 1997 Johnny Clegg jeszcze raz spotkał się ze swym starym muzycznym partnerem i wydal kolejna płytę) a na jego miejsce Clegg stworzył nie mniej popularny zespół Savuka. Zarówno teksty ja i brzmienie przepojone są historia RPA. Łączą dźwięki afrykańskie z europejskimi, ale zdecydowanie dominuje rytmiczna afrykańska nuta. Wiele tekstów ma wymowę polityczna.

“Impi” poniżej to jeden z moich ulubionych utworów, doskonale oddający atmosferę utworów Johnnego Clegga.

Tagi: Johnny Clegg, muzyka afrykańska, RPA.