W radomskim Muzeum im. Jacka Malczewskiego jeszcze do końca września można oglądać interesującą wystawę „Jacek Malczewski – malarstwo z kolekcji prywatnej”, zorganizowaną w ramach 160 rocznicy urodzin malarza i 85 rocznicy jego śmierci. Część z przedstawionych obrazów pochodzi ze zbiorów własnych Muzeum, lecz większość należy do osób prywatnych i została udostępniona na okres trwania wystawy. W związku z tym istnieje możliwość zobaczenia dzieł dotychczas nie pokazywanych w Radomiu.

Jacek Malczewski urodził się w 1854 roku w Radomiu i pochodził z rodziny szlacheckiej. Na jego późniejszej twórczości mocno odcisnęły swoje piętno ideały wpajane przez ojca oparte na patriotyzmie i romantyzmie. W wieku 17 lat przeprowadził się do Krakowa, gdzie później pobierał nauki pod okiem Jana Matejki. Swój warsztat kształcił także zagranicą, chociażby w paryskiej École des Beaux-Arts. Malczewski, którego szczytowy okres twórczości przypadł na formowanie się Młodej Polski, uchodzi za jednego z najwybitniejszych malarzy tego prądu. Jego dzieła przesiąknięte były symbolizmem i romantyzmem, nawiązywał do folkloru i miejscowych tradycji, sięgał po motywy baśniowe, biblijne oraz mitologiczne, nieobcy był mu także motyw przemijalności, niejednokrotnie powracający w jego obrazach. Autor, który również nierzadko obrazował swoją śmierć lub pogrzebowy orszak, zmarł w 1929 roku w Krakowie.

Wystawa „Jacek Malczewski – malarstwo z kolekcji prywatnej” zawiera liczne portrety wykonane przez artystę oraz jego wizerunki własne. Znajduje się tu przede wszystkim 15 prywatnych obrazów, ale także malowidła, rysunki i szkice z początków twórczości Malczewskiego, wreszcie można też przyjrzeć się archiwaliom, pośród których znajdziemy m.in. oryginalne zdjęcia, pisma czy dyplomy.

Do najważniejszych dzieł zaprezentowanych na ekspozycji należą „Chrystus i jawnogrzesznica” z 1910 roku oraz „Śmierć wygnanki” (1882 r.). Pierwszy obraz jest zarazem autoportretem, gdyż ukazany na pierwszym planie w dumnej postawie Jezus posiada rysy samego artysty. To jedno z najwybitniejszych dokonań Malczewskiego, a przy tym dzieło unikatowe, które bardzo rzadko można oglądać w Polsce.

Tagi: Jacek Malczewski, malarstwo, wystawa, Radom.