Nietypowe znalezisko podczas rewizji osobistej. Rubryka z “Wiadomości Literackich”.

charliethelibrarian.com