Jura Krakowsko-Częstochowska. Wąska droga między Żarkami a Lelowem. Białe skały wystające monumentalnie z ziemi, lasy i pola. W powietrzu unosi się przyjemny zapach, który pamiętam do dziś. Około 50 domów, niewiele ponad 200 mieszkańców, jeden sklep – Łutowiec, to urocza wioska, w której znajduje się jedna z najmniejszych szkół w Polsce. Kiedy miałam 10 lat po raz pierwszy pojechałam tam na kolonie.

Łutowiec

ethno-passion.blogspot.com

ethno-passion.blogspot.com